Published June 23, 2019 | Version v1
Journal article Open

Amalan Etika Perniagaan Islam dalam kalangan Usahawan Islam: Kajian Kes di Syarikat Noor Arfa Holdings Sdn. Bhd

Creators

  • 1. Usop

Description

Keusahawanan adalah sebahagian daripada sistem dan perniagaan ekonomi Islam. Islam menggesa para pengikutnya untuk sentiasa berusaha menjadi usahawan yang kreatif dan inovatif. Objektif kajian ini adalah mengkaji pengamalan perniagaan etika Islam di kalangan usahawan Islam khususnya di negeri Terengganu. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kes yang dijalankan ke atas usahawan Islam iaitu Syarikat Noor Arfa Holdings Sdn. Bhd untuk berkongsi amalan mereka dalam perniagaan etika Islam ideal. Penemuan kajian ini menunjukkan bahawa Syarikat Noor Arfa Holdings Sdn. Bhd mempunyai sistem etika yang merupakan gabungan pelbagai elemen termasuk iman dan ketuhanan. Pematuhan dan amalan nilai-nilai ini menjadikan mereka berbeza daripada usahawan lain.   

Files

4. Amalan Etika Perniagaan Islam dalam kalangan Usahawan Islam.pdf

Files (435.8 kB)