Published October 30, 2016 | Version v1
Report Open

Europejski sondaż praktyk cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce. Najważniejsze wyniki (wersja polska)

 • 1. Digital Curation Unit, IMIS-Athena Research Centre, Greece & Faculty of Information, University of Toronto, Canada
 • 2. Digital Curation Unit, IMIS-Athena Research Centre, GreeceDigital Curation Unit, IMIS-Athena Research Centre, Greece
 • 3. Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, Poland
 • 1. Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences
 • 2. Karl-Franzens-Universität Graz, Austria
 • 3. Vilnius University, Lithuania
 • 4. , Belgrade Center for Digital Humanities, Serbia
 • 5. Schweizerische Akademie der Geistes und Sozialwissenschaften Haus der Akademien, Switzerland
 • 6. , Digital Curation Unit, IMIS-Athena Research Centre, Greece
 • 7. Institute for Language and Speech Processing, Athena Research Centre, Greece
 • 8. , Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, Croatia
 • 9. TGIR Huma-Num, CNRS, France & Aurelien Berra, Université Paris-Ouest Nanterre, France
 • 10. Universität zu Köln, and Michael Bender, TU Darmstadt, Germany
 • 11. Digital Curation Unit, IMIS, Athena RC, Greece
 • 12. Trinity College Dublin, Ireland
 • 13. National University of Ireland Maynooth, Ireland
 • 14. Poznań Supercomputing and Networking Center
 • 15. Belgrade Center for Digital Humanities, Serbia
 • 16. Institute of Contemporary History, Slovenia
 • 17. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spain
 • 18. HATII, Glasgow University, UK
 • 19. National Library of Wales, United Kingdom

Description

Najważniejsze wyniki europejskiego sondażu praktyk badawczych oraz potrzeb cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce, przeprowadzonego przez grupę roboczą  DARIAH Digital Methods and Practices Observatory (DiMPO). Badanie jest efektem współpracy europejskich badaczy z różnych krajów w ramach Grupy Roboczej DiMPO. Badanie zostało pomyślana jako ponadregionalny sondaż podłużny, przeprowadzany co kilka lat online w krajach europejskich. Jego celem jest dostarczenie opartego na danych przeglądu praktyk badawczych, potrzeb i postaw europejskich badaczy z nauk humanistycznych wobec zasobów cyfrowych, metod i narzędzi, w perspektywie przestrzennej i czasowej. Wyniki pierwszego sondażu (zakończonego w marcu 2015) zostaną zaprezentowane w wieloautorskim raporcie, który zawiera analizy zbiorcze i porównawcze oraz pięć raportów narodowych. Kolejne badanie planowane jest na 2017-2018. Więcej informacji: bit.ly/scholarlypractices

Przekład na polski: Maciej Maryl (Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN)

------

The highlights of the European survey on scholarly practices and digital needs in the arts and humanities carried out by DARIAH Digital Methods and Practices Observatory WG (DiMPO). This research is the outcome of collaborative work of European researchers from different countries, working within the DiMPO Working Group. It has been designed as a multiregional longitudinal survey, to be conducted online across European countries and to be repeated every few years. Its aim is to provide an evidence-based outlook of scholarly practices, needs and attitudes of European humanities researchers towards digital resources, methods and tools across space and time. Results of the first run of the survey (completed in March 2015) are presented in a multi-authored report, which includes comparative and consolidated analyses, as well as five country profiles. A new run is planned for 2017-18.
For more information, see bit.ly/scholarlypractices.

Polish translation: Maciej Maryl (Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences)

Files

DiMPO 2016 - Highlights -Polish version.pdf

Files (1.2 MB)

Name Size Download all
md5:b39e7fca4307768f0af261c9d9ad2cae
1.2 MB Preview Download

Additional details