Published November 6, 2018 | Version v1
Conference paper Open

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘIPOJITELNOSTI VÝROBEN S AUTONOMNÍMI REGULAČNÍMI CHARAKTERISTIKAMI NA HLADINĚ NN

  • 1. ČEZ Distribuce, a.s.

Description

Příspěvek analyzuje možnosti zvýšení připojitelnosti výroben do distribučních sítí nn, jestliže mají tyto výrobny aktivní autonomní regulační charakteristiky Q (U), P (U). Je provedeno srovnání reálného chování regulačních charakteristik se zjednodušeným přístupem k výpočtu. Na základě teoretického rozboru je kvantifikován
potenciál navýšení vypočteného připojitelného výkonu pro konkrétní distribuční sítě z projektu InterFlex i pro typové vývody nn dle NAP SG. Analyzován je vliv elektrických parametrů vývodů na zvýšení připojitelnosti a srovnání přetoků jalového výkonu do sítí vn v případě skutečného chování a zjednodušeného výpočtu.

Files

CK CIRED 2018_s4_06.pdf

Files (845.0 kB)

Name Size Download all
md5:60bbfc46b2a219959b3c594cb4a4e98e
845.0 kB Preview Download

Additional details

Funding

InterFlex – Interactions between automated energy systems and Flexibilities brought by energy market players 731289
European Commission