Published November 6, 2018 | Version v1
Conference paper Open

EVROPSKÝ PROJEKT INTERFLEX – PREZENTACE AKTUÁLNÍCH VÝSLEDKŮ PROJEKTU

  • 1. ČEZ Distribuce

Description

Příspěvek obsahuje informace o aktuálních výsledcích evropského projektu Interflex, kterého se společnost
ČEZ Distribuce účastní jako vedoucí pracovního balíčku Demo2. Projekt Interflex je zaměřený na zvyšování
flexibility v sítích evropských distributorů a je spolufinancován ze strany Evropské komise v rámci programu
Horizon 2020. Část projektu pod vedením ČEZ Distribuce (Demo2) je zaměřena na testování funkcí, které
zatím nejsou standardem v rámci distribučních sítí. Hlavním cílem je zvýšit možnosti připojování decentrálních
výroben a zefektivnit integraci dobíjecích stanic pro elektromobily do distribuční soustavy. Demo2 se
zaměřuje a) na integraci FVE s funkcemi Q(U) a P(U); b) na U/Q regulaci výroben připojených do hladiny vn
(FVE, VTE, BPS, MVE); c) na vývoj a nasazení chytrých dobíjecích stanic pro elektromobily; d) integraci
FVE ve spojení s akumulací na straně zákazníka (baterie). Tento příspěvek je rozšířením příspěvku “ Evropský
projekt InterFlex”, který byl prezentován na konferenci ČK CIRED 2017.

Files

CK CIRED 2018_s4_05.pdf

Files (1.2 MB)

Name Size Download all
md5:0a251259bae5583694e7a406a53a31e8
1.2 MB Preview Download

Additional details

Funding

InterFlex – Interactions between automated energy systems and Flexibilities brought by energy market players 731289
European Commission