Published December 31, 2018 | Version v2
Project deliverable Open

Metodika aplikace GDPR na výzkumná data v prostředí vysokých škol v ČR

Description

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů klade na vysoké školy a veřejné výzkumné instituce značné nároky po materiální i organizační stránce. Publikace je zaměřena na ochranu soukromí a osobních údajů
v oblasti výzkumu. Hlavním účelem této publikace je poskytnout metodickou podporu pro výzkumné organizace, etické komise i jednotlivé výzkumníky.

Publikace záměrně nepokrývá ochranu osobních údajů v oblastech vysokých škol, jakými jsou kupříkladu studijní či personální agenda, a to z důvodu snahy o co nejpřehledněji zpracovaný, úzce zaměřený text. Zpracování osobních dat pro vědecké účely je poměrně specifickou problematikou, které se i v rámci GDPR dostává zvláštního zřetele. Publikace identifikuje ustanovení obecného nařízení (GDPR), která jsou relevantní pro oblast výzkumu a podává jejich koncentrovaný výklad ve vztahu k výzkumným činnostem. Díky prvním dvěma kapitolám je publikace přístupná i pro osoby, které doposud nejsou obeznámeny s regulací v oblasti ochrany osobních údajů. Pro čtenáře s pokročilou znalostí je určen zejména výklad následujících kapitol. Snahou autorského je poskytnout metodickou podporu zejména vedoucím výzkumných týmů, při plánování a realizaci výzkumných projektů a navazujících procesech správy výzkumných dat.

Tato příručka vznikla v rámci Centrální rozvojového projektu VŠ zaměřujícího se na podporu konzistentní implementace GDPR v prostředí českých veřejných vysokých škol a klade si za cíl poskytnout vodítka
pro korektní implementaci GDPR s maximálním využitím výjimek a možností, které jsou pro vědecké účely a akademický projev k dispozici.

Text odráží právní stav k 31.12.2018.

Files

gdpr-sci-data-brochure.pdf

Files (3.3 MB)

Name Size Download all
md5:22b6072d43df82b6cbba236bf0afa4af
3.3 MB Preview Download

Additional details

Related works

Is new version of
10.5281/zenodo.2532860 (DOI)