Published June 30, 2024 | Version v1
Journal article Open

Manevi Destek Modeli ESMADEM'in Tanrı Tasavvuru, Dini Başa Çıkma ve Psikolojik Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkisi

  • 1. ROR icon Marmara University

Description

Öz: Bu araştırmanın amacı, Esma-i Hüsna ile yapılandırılmış Manevi Destek Modeli “ESMADEM”in (Esmâ-i Hüsna Manevi Destek Modeli) Tanrı Tasavvuru, Dini Başa Çıkma ve psikolojik sağlık göstergeleri olarak Depresyon, Anksiyete ve Stres düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada deney ve kontrol gruplu ön test, son test ve izleme testi şeklinde gerçekleştirilen deneysel desen kullanılmış, 604 kişinin verileri değerlendirmeye alınarak, dâhil etme kriterlerine göre 30 kadın, deney ve kontrol gruplarına atanmıştır. 15 kişilik kontrol grubuna herhangi bir işlem uygulanmazken, 15 kişilik deney grubuna ESMADEM’in uygulaması, haftada bir gün, toplam 90 dakika ve iki oturum olmak üzere 10 hafta boyunca devam etmiştir. Araştırmada katılımcılara, Tanrı Tasavvuru Ölçeği, Dini Başa Çıkma Ölçeği, Depresyon, Anksiyete, Stres (DASÖ-21) Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ESMADEM programına katılan bireylerin program sonrasında Pozitif Tanrı Tasavvuru ve Olumlu Dini Başa Çıkma düzeylerinde anlamlı bir artış gerçekleşmiş ve bu artış izleme testlerinde de kalıcılığını devam ettirmiştir. Negatif Tanrı Tasavvurunda anlamlı bir düşüş gerçekleşirken, Olumsuz Dini Başa Çıkma düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Örneklemin Depresyon, Anksiyete ve Stres düzeylerinde anlamlı bir azalma gerçekleşirken, üç ay sonra gerçekleştirilen izleme testlerinde kalıcılık korunamamıştır. Gruplar arası karşılaştırmada Depresyon, Anksiyete ve Stres düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gerçekleşmiş; Tanrı Tasavvuru ve Dini Başa Çıkma düzeylerinde farklılık anlamlı düzeyde bulunmamıştır.

Abstract (English)

The aim of this study is to examine the effect of the spritul support model ASSUM,  Asma-i Husna Spiritual Support Model (Esma-i Hüsna Manevi Destek Modeli, ESMADEM), structured with "Asma-i Husna" on the concept of God, religious coping, depression, anxiety and stress levels. The data of 604 people were evaluated and 30 women were assigned to the experimental and control groups according to the inclusion criteria. While the 15-person control group did not receive any treatment, the 15-person experimental group received ASSUM for 10 weeks, one day a week, for a total of 90 minutes and two sessions. The participants were administered the Concept of God Scale, Religious Coping Scale, Depression-Anxiety-Stress (DASÖ-21) Scale, and personal information form. According to the findings, there was a significant increase in the positive God-concept and positive religious coping levels of the individuals who participated in the ASSUM program and this increase continued to persist in the follow-up tests. While there was a significant decrease in negative conception of God, there was no significant difference in negative religious coping. While there was a notable decrease in the depression, anxiety and stress levels of the sample, this increase was not maintained in the follow-up tests conducted three months later. There was a statistically significant difference in the levels of depression, anxiety and stress in the comparison between the groups, however, there was no significant difference in the levels of God-concept and religious coping.

Files

08_04_anozkan.pdf

Files (971.3 kB)

Name Size Download all
md5:86a297842756216e31cd21e80e03128b
971.3 kB Preview Download

Additional details

Additional titles

Translated title (English)
The Effect of the Spiritual Support Model ASSUM on the Concept of God, Religious Coping, and Psychological Health Indicators

Related works

Dates

Accepted
2024-05-29