Published June 24, 2024 | Version v1
Other Open

"TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK UZAKTAN ÖĞRETİMİ" KİTABI HAKKINDA

Description

Türkçenin ikinci/ yabancı dil olarak uzaktan öğretimi bazı kurumlar tarafından yürütülse de henüz yaygınlaşmış değildir. Türkçe öğretiminin yüz yüze olduğu süreçte dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının 15 Mart’ta Türkiye’de görülmesi ile Türkiye’de sokağa çıkma yasağı başlamıştır. Bu durum bireyleri, hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da çözüm arayışlarına itmiştir. Eğitim alanında yüz yüze derslerin son bulmasıyla uzaktan dersler başlamış hem öğreticiler hem de öğreniciler, çevrim içi programlara ve alternatif bilişim sistemlerine yönelmişlerdir. Türkçenin yabancı/ ikinci dil olarak öğretiminde, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER), Dil Öğretim Merkezi (DİLMER) gibi Türkçe öğreten çeşitli kurumlar uzaktan eğitime yönelmişlerdir. Fakat üniversitelerin uzaktan eğitim merkezlerinin kullandığı bilişim altyapılarının, dil öğretimi için ne kadar yeterli olduğu tartışmalı bir konudur. Etkileşimin az olduğu bu tür programlar öğreticileri ve öğrenicileri farklı arayışlara sevk etmiştir. Bazı kurumlar tarafından geçmişten günümüze kadar Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak öğretiminin uzaktan öğretimi kısmi olarak gerçekleştirilmiş olsa da çoğu kurum bu sürece hazırlıksız yakalanmıştır.

Files

9. Şerife Kafali.pdf

Files (649.5 kB)

Name Size Download all
md5:4d49055d24ec87a4c149c7bd179264d0
649.5 kB Preview Download