Published February 24, 2018 | Version v1
Journal article Open

Miejsca nawiedzone Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

 • 1. Uniwersytet w Białymstoku

Description

In the article Haunted places of Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Szymon Trusewicz examines the poetry of Tkaczyszyn-Dycki in the light of Jacques Derrida’s hauntology. The ‘language of space’ originated by Gérard Genette is the starting point. It suggests that some methaphors connote the space beside its original, non-spatial mea­ning. To describe Tkaczyszyn-Dycki, the critics use such terms as ‘diversity’, ‘simultaneousness’, ‘co-presence’, which – according to the Author – reveals the essential relation between the space and the language in this poetry. The poetry of Tkaczyszyn-Dycki is analyzed through the figure of anachrony and the figure of displacement. The author focuses especially on the dates of his poetry, taking into account the biography of the poet. In each following volume, the artist seems to emphasize that some poems belong to different periods of time. Thus the anachrony becomes an artistic strategy of Tkaczyszyn-Dycki. Taking into consideration some terms of Janusz Sławiński, Trusewicz claims that space in the works of the poet does not fulfil only its basic role of ‘the container’ for characters and plot. Tkaczyszyn-Dycki renders the communication aspect more spacious and engage it in the scenery of poem, which already contains the autobiographical places (sensu Małgorzata Czermińska). In consequence, it produces a solid and complex knot of life and poetic output.

Files

1 Trusewicz.pdf

Files (312.1 kB)

Name Size Download all
md5:fa0e38206995c085457c96bd7719ced7
312.1 kB Preview Download

Additional details

References

 • Borowczyk, Jerzy (2012), 'Z kości piszczałka (sielanka, dumka, nekrolog)', w: Piotr Śliwiński (red.), Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ss. 189-204.
 • Czermińska, Małgorzata (2011), 'Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki', Teksty Drugie: 5, ss. 183-200.
 • Derrida, Jacques (2016), Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, przekł. Tomasz Załuski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dziuban, Zuzanna (2014), 'Memory as haunting', Hagar. Studies in culture, polity & identities: 12, ss. 111–135.
 • Foucault, Michel (2005), 'Inne przestrzenie', Teksty Drugie: 6, ss. 117-125.
 • Genette, Gérard (1976), 'Przestrzeń i język', Pamiętnik Literacki: 1 (67), ss. 227-232.
 • Hoffmann, Krzysztof (2012), Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Szczecin, Bezrzecze: FORMA.
 • Jankowicz, Grzegorz (2012), 'Obietnica' w: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Podaj dalej, Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ss. 208-218.
 • Klejnocki, Jarosław (2001), 'Odsłaniając kości (kilka uwag o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego)', w: Grzegorz Jankowicz (red.), ,,jesień już Panie a ja nie mam domu". Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, Kraków: Ha!art, ss. 7-14.
 • Marzec, Andrzej (2012), 'Widma, zjawy i nawiedzone teksty – hauntologia Jacques᾿a Derridy, czyli o pośmiertnym życiu literatury', w: Magdalena Garbacik i in. (red.) Wymiary powrotu w literaturze, Kraków: Wydawnictwo LIBRON, ss. 255–262.
 • Momro, Jakub (2014), Widmontologie nowoczesności. Genezy, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.
 • Orska, Joanna (2006), 'Kresy tożsamości. Na podstawie poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego', w: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków, ss. 99-112.
 • Pacześniak, Jakub (2001), 'Ta ciemność teraz i ta ciemność potem (czyli o "rzeczach nie do pogo- dzenia" w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego)', w: Grzegorz Jankowicz (red.), "jesień już Panie a ja nie mam domu". Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, Kraków: Ha!art, ss. 15-43.
 • Peeren, Esther (2007), 'The ghost as a gendered chronotope', w: Sladja Blazan (red.), Ghost, Stories, Histories: Ghost Stories and Alternative Histories, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, ss. 81-96.
 • Pietrych, Krystyna (2012), 'Na granicy słowa. Transowy tok Dyckiego', w: Piotr Śliwiński (red.), Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ss. 121-134.
 • Rybicka, Elżbieta (2014), Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współćzesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas.
 • Sławiński, Janusz (1978), 'Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości', w: Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska (red.), Przestrzeń i literatura. Tom poświęcony VIII kongresowi slawistów, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 9-22.
 • Śliwiński, Piotr (2007), Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Sosnowski, Andrzej (2001), 'Liryzm Dyckiego', w: Grzegorz Jankowicz (red.), ,,jesień już Panie a ja nie mam domu". Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, Kraków: Ha!art, ss. 44-50.
 • Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz (2010a), Oddam wiersze w dobre ręce, Wrocław: Biuro Literackie.
 • Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz (2010b), 'Piosenka o zależnościach i uzależnieniach. Zapis rozmowy z Eugeniuszem Tkaczyszynem-Dyckim przed Galą Literackiej Nagrody Nike 2009', PortalLiteracki.pl, online http://portliteracki.pl/przystan/teksty/piosenka-o-zaleznosciach-i-uzaleznieniach-2/ [dostęp: 30.01.2017].
 • Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz (2012), Imię i znamię, Wrocław: Biuro Literackie.
 • Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz (2016), Nie dam ci siebie w żadnej postaci, Kraków: Lokator.
 • Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz, Anna Podczaszy (2014), 'Pójście za Norwidem. Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego za słowa łapie Anna Podczaszy', PortalLiteracki.pl, online: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/pojscie-za-norwidem/ [dostęp: 30.01.2017].
 • Ubertowska, Aleksandra (2016), 'Rysa, dukt, odcisk (nie)obecności. O spektrologiach Zagłady', Teksty Drugie: 2, ss. 102-121.
 • Wolfreys, Julian (2002), Victorian Hauntings: Spectrality, Gothic, the Uncanny and Literature, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Zalewski, Cezary (2001), 'Dworce, dworce jak łożyska wielkich rzek (podróże i przystanki Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego)', w: Grzegorz Jankowicz (red.), ,,jesień już Panie a ja nie mam domu". Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, Kraków: Ha!art, ss. 58-68.