Published June 5, 2024 | Version v1
Journal article Open

JAHONGIR AHMEDOV IJODIDA О'ZBEK KINO JANRINI TUTGAN О'RNI

Description

Mustaqillikdan keyingi davrlarda qariyib mavjud barcha sohalarda katta о‘zgarishlar kuzatilmoqda.   Ayniqsa san’at va madaniyat sohasidagi yaratigan imkoniyatlar samarasi, yosh avlod tarbiyasi va bilim olishga bо‘lgan qiziqtshlarini yanada oshib boririshida  katta omil bо‘lmoqda.  Ayniqsa, kino sohasidagi   rivojlanishlar samarasi shu yigirma yil ichida xalqning madaniyat va san’atga bо‘lgan qarashlarini ham tubdan о‘zgatira oldi deyish mumkin. Bu maqola aynan kinorejissurada tendensiyalar, tarixiy-nazariy xususiyatlar har tomonlama ilmiy tahliliga qaratilgan.  jahon kino san’atida rejissorlik tendensiyasining asosiy о‘ziga xos xususiyatlariga urg‘u berilgan. О‘zbek kinosi taraqqiyotida rejissorlik tendensiyalarining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari atroflicha tadqiq etilgan.

Files

17-21.pdf

Files (509.7 kB)

Name Size Download all
md5:b6066896996b5715eac7d8e466e7b8e8
509.7 kB Preview Download