Published June 5, 2024 | Version v1
Journal article Open

AUTOPLAY MEDIA STUDIO DASTURI MUHITIDA ISHLASH

Description

Maqolada oliy ta’lim talaba va o’qituvchilarga ta’lim berishda ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalariga qaratilgan. Ta’limga xos dasturiy ta’minotlar, masofaviy ta’limga mos interaktiv dasturlardan foydalanishning samradorligi hamda mustaqil bilim olishda axborot texnologiyalarining muhimligi, yoshlarning dunyoqarashiga mos manbaalarni zamonaviy ko‘rinishdagi, interaktiv va kreativ tarzda axborot texnologiyalarida tayyorlash va uzatishning bugungi kundagi dolzarb masalalari xaqida so’z boradi.

Files

4-8.pdf

Files (566.0 kB)

Name Size Download all
md5:84ec072616fd6d162e13951f966fddbd
566.0 kB Preview Download