Published June 5, 2024 | Version v1
Journal article Open

ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH

 • 1. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali "Axborot texnologiyalari" kafedrasi assistenti
 • 2. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali talabasi

Description

Ushbu maqola ishlab chiqarishda past malakali ishchilar va zamonaviy robotlarning ish unumdorligi solishtiriladi. Biz robotlar va mehnat o'rtasidagi vazifalarning muvozanatli taqsimlanishini olamiz va nisbiy omillar narxlarining o'zgarishi past malakali ishchilar daromadiga qanday ta'sir qilishini tahlil qilamiz. Ushbu jarayonni tahlil qilishda Kobb-Duglas kompozitsiyasidan foydalanildi.

Files

56_414-327-329-Nabijonov.pdf

Files (779.1 kB)

Name Size Download all
md5:4a55b57dfaadb2b52be791ff0c3faa34
779.1 kB Preview Download

Additional details

References

 • G.M.DAVLYATOVA, O.N. TO'YCHIYEVA, A.A.SALIMOV SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISHNI TASHKIL ETISH. Darslik, Farg'ona 2020
 • Tuychieva, Odina Nabievna (2022). ISHLAB CHIQARISHNI MODERNIZATSIYALASHTIRISH SANOAT KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (4), 83-92. doi: 10.5281/zenodo.6656712
 • Olya Fursova, Albina Kudryakova. "Вкалывают роботы. Как искусственный интеллект повлияет на то, как мы трудимся"
 • Otto, M., & Thornton, J. (2023). CHATGPTNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI: SUN'IY INTELLEKTNING KASBIY MEHNAT BOZORIGA TA'SIRI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 7, 65-71.
 • VALIJONOV, R., QOBULOV, O., & ERGASHEV, A. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik.
 • Abduvohid o'g'li, M. N., & Fahriddin o'g'li, A. J. (2023). SUN'IY INTELLEKT VA UNING INSON HAYOTIGA TA'SIRI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(10), 602-609.
 • Abdurazzoqov, J. T., Aliqulova, S. Z., & Norbutayeva, M. K. (2024). TIBBIYOTDA ROBOTLAR TEXNIKASI. Innovations in Science and Technologies, 1(3), 346-347.
 • Obukhov, V., Qadamova, Z., Sobirov, M., Ergashev, O., & Nabijonov, R. (2024). Methods for using elliptic curves in cryptography. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 05009). EDP Sciences.
 • Nabijonov, R. (2023). ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING ADVANCEMENTS. Universum: технические науки, (11-6 (116)), 53-54.