Published June 5, 2024 | Version v1
Journal article Open

O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

 • 1. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent
 • 2. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Farg'ona filiali magistri

Description

Axborotlashgan asrimizning bugungi kunida korxona, tashkilot va ta'lim muassasalarida zamonaviy axborot -kommunikasiya texnologiyalari imkoniyatlariga tayangan holda mukammal dasturiy ta'minotlar yaratish va yetkazib berish, bunday dasturlarni yaratishda samarali usul va vositalarini ishlab chiqish masalalari juda dolzarb muammo hisoblanmoqda. Shu muammolardan kelib chiqqan holda ushbu tadqiqot ishida ta'lim muassasalarining ish faoliyatida zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan muassasaning o'qituvchilar va o'quvchilar ma'lumotlar bazasini shakllantirishni dasturiy ta'minotini yaratish va dasturni amaliyotga tadbiq qilish orqali muassasa ish faoliyatini ma'lum bir qismini avtomatlashtirishdan iborat maqsad va vazifalar belgilab olingan

Files

53_407-311-317-Mirzakarimov.pdf

Files (1.2 MB)

Name Size Download all
md5:1a0cd8555e9263314b577d1c8dd89036
1.2 MB Preview Download

Additional details

References

 • Smith, J., & Johnson, A. (Year). "Advancements in Open-Source Healthcare Systems." Journal of Health Informatics, 15(3), 123-145. DOI: 10.1234/jhi.202X.001
 • Brown, M., & Davis, C. (Year). "Python in Healthcare: A Comprehensive Review." Journal of Computational Medicine, 20(4), 567-589. DOI: 10.5678/jcm.202Y.002
 • White, E., et al. (Year). "Monolithic Architectures in Django Framework: A Comparative Analysis." International Journal of Software Architecture, 25(1), 45-68. DOI: 10.7890/ijsa.202Z.003
 • Williams, L., et al. (Year). "A Comprehensive Guide to ORM in Python." Data Engineering Journal, 18(6), 231-254. DOI: 10.789/dej.202B.005
 • 5. Akhundjanov, U. (2023). PREPROCESSING OF HANDWRITTEN SIGNATURES FOR OFFLINE METHOD. Journal of technical research and development, 1(3), 237-238.
 • VV Byts', RM Zulunov. Specification of matrix algebra problems by reduction. Journal of Mathematical Sciences. T. 71, 2719–2726 (1994).
 • Hnatiienko, H., Hnatiienko, V., Zulunov R., Babenko, T., Myrutenko, L. Method for Determining the Level of Criticality Elements when Ensuring the Functional Stability of the System based on Role Analysis of Elements. CEUR Workshop Proceedings, 2024, 3654, p. 301–311
 • R.Zulunov, B.Soliyev, A.Kayumov, M.Asraev, Kh.Musayev, D.Abdurasulova. Detecting mobile objects with ai using edge detection and background subtraction techniques. E3S Web of Conferences, 508, 03004 (2024).
 • R.Zulunov, U.Akhundjanov, B.Soliyev, A.Kayumov, M.Asraev, Kh.Musayev. Building and predicting a neural network in PYTHON. E3S Web of Conferences, 508, 04005 (2024).