Published June 4, 2024 | Version v1
Journal article Open

TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI

  • 1. "University of Business and Science" Nodavlat Universitet o'qituvchisi
  • 2. "University of Business and Science" Nodavlat Universiteti o'qituvchisi
  • 3. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali katta o'qituvchisi

Description

Bugungi kunda turli xil sohalarda erishilayotan yutuqlarda raqamli texnologiyalarning o'rni beqiyos. Ushbu texnologiylar orqali tasvirlarga ishlov berish orqali uni sifatini oshirish imkoniyati paydo bo'lishi bilan, tasvir sifati yuqori darajada bo'lishi talab etiladigan soxalar uchun ulkan imkoniyatlar yaratib berildi. Bugungi kunda ilm fan, tibbiyot, reklama, marketing, san'at, dizayn va boshqa ko'plab soxalarda sifatli tasvirlar qo'llanildi. Masalan, tibbiyotda tasvirini yetarli darajadagi sifatga va kontrastga ega bo'lmasligi soha mutaxassislarini bemorning ichki organ tuzilmalarini o'zaro farqlarini aniqlashni murakkablashtiradi. Umuman olganda aniqlik, tafsilot va visual ta'sir muhim bo'lgan har qanday sohada keng qo'llaniladi. Shuning uchun mazkur maqolada tasvir sifatini yaxshilash uchun kontrast kuchaytirishning asosiy 3 algoritmlari tahlil etilgan va taqqoslangan. Olingan natijalar asosida optimal algoritm aniqlangan

Files

38_389-229-231-Sadikova.pdf

Files (1.1 MB)

Name Size Download all
md5:f1fa91dc5768b988cca99adf594db070
1.1 MB Preview Download

Additional details

References

  • Fazilov, S., & Mamatov, N. (2019). Formation an informative description of recognizable objects. Journal of Physics: Conference Series, 1210(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1210/1/012043
  • Mamatov, N., Samijonov, A., & Yuldashev, Z. (2019). Selection of features based on relationships. Journal of Physics: Conference Series, 1260(10), 102008. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1260/10/102008
  • Shavkat, F., Narzillo, M., & Abdurashid, S. (2019). Selection of significant features of objects in the classification data processing. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(2 Special Issue 11), 3790–3794. https://doi.org/10.35940/ijrte.B1494.0982S1119
  • Mamatov, N., Samijonov, A., Yuldashev, Z., & Niyozmatova, N. (2019). Discrete Optimization of Linear Fractional Functionals. 2019 15th International Asian School-Seminar Optimization Problems of Complex Systems, OPCS 2019, 96–99. https://doi.org/10.1109/OPCS.2019.8880208
  • Shavkat, F., Narzillo, M., & Nilufar, N. (2019). Developing methods and algorithms for forming of informative features' space on the base K-types uniform criteria. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(2 Special Issue 11), 3784–3786. https://doi.org/10.35940/ijrte.B1492.0982S1119
  • Mamatov, N.S., Samijonov, A.N., Yuldoshev, Y., Khusan, R. (2020). Selection the Informative Features on the Basis of Interrelationship of Features. In: Pawar, P., Ronge, B., Balasubramaniam, R., Vibhute, A., Apte, S. (eds) Techno-Societal 2018 . Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16962-6_13
  • Bharkavi, s & Jacob, Grasha. (2018). An analysis of image enhancement based on histogram equalization methods. 5. 305-309.procs.2020.04.177