Published June 4, 2024 | Version v1
Journal article Open

Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili

  • 1. Andijon Davlat universiteti doktoranti

Description

IoTga asoslangan monitoring uchun ko'plab simli va simsiz aloqa texnologiyalari bor. Avtomatlashtirilgan monitoring uchun ular orasidan jarayonga mos keladiganlarini tanlab olish kerak bo'ladi. Shuning uchun, IoTga asoslangan monitoring tizimida aloqa texnologiyalarining xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqish talab etiladi

Files

31_435-185-188-Jorayev.pdf

Files (883.7 kB)

Name Size Download all
md5:495ef8cd17f21db67aa4e73853abb664
883.7 kB Preview Download

Additional details

References

  • Laura GarcĂ­a, Lorena Parra, Jose M. Jimenez, Jaime Lloret, Pascal Lorenz. IoT-Based Smart Irrigation Systems: An Overview on the Recent Trends on Sensors and IoT Systems for Irrigation in Precision Agriculture.
  • X.E.Xujamatov. IoT asosida telekommunikatsiya qurilmalari gibrid energiya ta'minoti manbalarini avtomatlashtirilgan monitoring model va algoritmlari.
  • International Telecommunications Union. Radio Regulations. Available online: https://www.itu.int/pub/R- REG-RR/en (accessed on 22 December 2019).
  • https://research.aimultiple.com