Published June 4, 2024 | Version v1
Journal article Open

KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI

  • 1. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali katta o'qituvchisi

Description

Maqolada korxona, tashkilotlarda turli axborot texnologiyalaridan foydalanishda axborot xavfsizligi risklariga alohida e'tibor qaratilgan. Axborot xavfsizligida risklarni zudlik bilan aniqlash, tahlil qilish va keyinchalik kamaytirish, yo'q qilish yoki tuzatish maqsadida baholashni talab qiladi. Ko'rib chiqilgan usullar korxonaning axborot xavfsizligining joriy holati darajasini baholash, mumkin bo'lgan yo'qotishlarni kamaytirish va aniqlangan tahdidlardan himoya qilish usullaridan foydalanish imkonini beradi.

Files

30_358-181-184-Mirzayev.pdf

Files (830.7 kB)

Name Size Download all
md5:74c4ed175e9c0b97d89754f98165ef18
830.7 kB Preview Download

Additional details

References

  • S.K.Ganiyev, A.A.G aniyev, Z.T.Xudoyqulov. Kiberxafsizlik asoslari: o'quv qo'llanma, -T.: "Nihol print" OK, 2021. - 224 b.
  • Muxtarov, F. (2023). Xavf-xatarlarni keltirib chiqaruvchi omillar, xavf-xatarlarni aniqlash usullari, muammo va yechim. Потомки Аль-Фаргани, 1(3), 5–9. извлечено от https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/70
  • Tojimatov, D. (2023). Использование возможностей искусственного интеллекта в прогнозировании киберугроз и защите от рисков: Тожиматов Д.Х. Старший преподаватель, ТУИТ Ферганский филиал. Потомки Аль-Фаргани, 1(2), 41–44. извлечено от https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/39
  • Xursanoy, S., & Turdimatov, M. (2023). Axborotni himoyalashda chetlab o'tishning mumkin bo'lgan ehtimollik xolatini baholash usullari . Потомки Аль-Фаргани, 1(4), 189–193. извлечено от https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/174
  • Милославская Н. Г., Сенаторов М. Ю., Толстой А. И. Управление рисками информационной безопасности. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия–Телеком, 2013. – 130 с.
  • Киселева И.А., Искаджян С.О. Информационные риски: методы оценки и анализа // ИТпортал, 2017. №2.
  • Константиновна Баранова . Методики анализа и оценки рисков информационной безопасности елена . Образовательные ресурсы и технологии. 2015
  • Калашников А.О. Управление информационными рисками организационных систем: общая постановка задачи // Информация и безопасность. 2016. Т. 19. № 1. С. 36-45.