Published June 4, 2024 | Version v1
Journal article Open

INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIFIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH

 • 1. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, doktorant

Description

Neftni qayta ishlash sanoati jarayonni nazorat qilish uchun yuqori talablarga ega bo'lgan sanoatdir. Hozirgi kunda neft kompaniyalari va korxonalari uchun boshqaruv tizimlari konsepsiyasini yaratish muhim muammo hisoblanadi. Neft yerning eng muhim resurslaridan biridir. Uni qazib olish va qayta ishlash insoniyat uchun dolzarb bo'lib qoldi. Biroq, zamonaviy davrda neftni eng yangi uskunalar bilan olish, shuningdek, minimal yo'qotishlar bilan tozalash va qayta ishlashni qo'llash vazifalari muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu maqolada aqlli boshqaruv tizimlari va ulardan neftni qayta ishlash sanoatida foydalanish muhokama qilinadi. Ilmiy ishning maqsadi - tegishli korxonalarda foydali bo'lgan tuzilmani yaratish. Ammo ish maqsadiga erishish uchun talabning beqarorligi, davlat tomonidan o'rnatilgan cheklovlar va boshqalar kabi umumiy muammolarni hisobga olish kerak bo'ladi. Shuning uchun har bir korxonaning kelajakda turli xavflarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan xususiyatlari loyihalash bosqichida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, turli sohalarda aqlli boshqaruv tizimlarini joriy etish ko'p vaqt talab qiladigan jarayondir. Bunday vaziyatlarda korxona rahbarlari inson omilini hisobga olishi, xodimlarining yangi tizimlarga moslashishiga har tomonlama yordam berishi zarur. Ushbu usullar orasida mukofotlar bilan rag'batlantirish, aqlli tizimlar bilan ishlashni o'rgatish uchun jamoani joriy etish va boshqalar mavjud. Ushbu mavzuni o'rganish uchun dastlab aqlli boshqaruv tizimlarini neftni qayta ishlash sanoatidan alohida ko'rib chiqish kerak

Files

27_397-162-168-Xoshimov.pdf

Files (803.2 kB)

Name Size Download all
md5:a3fb3dcebfc3ff597f7a11cbeb4dd446
803.2 kB Preview Download

Additional details

References

 • L.A.Muravieva-Vitkovskaya - Modeling intelligent systems, Tutorial, Sankt-Peterburg, 2012.
 • Musaev I.K., Alizada M.N., Intellectual systems and technologies, Baku, 2016.
 • The Eurasian Scientific Journal, 2018, No 3, Vol 10.
 • Furman K, El-Bakry A, Song JH (2017), Optimization in the oil and gas industry. Optim Eng 18 (1):1 – 2.
 • Khor C, Varvazeros D (2017) Petroleum refnery optimization. Optim Eng 18 (4) :943-989
 • S. Moure., I.E.Grossman, P.Pestiaux, A Novel, Priority-Slot Based Continious – Time Formulation for Crude – Oil Scheduling Problems, Ind. Eng, Chem. Res. 2009,48,8515 – 8528.
 • X. Chen, I. Grossmann, L. Zheng, A comparative study of continuous-time models for scheduling of crude oil operations in inland refineries. Computers & Chemical Engineering, 2012.
 • S. Mouret., I.E. Grossmann, P. Pestiaux, Time representations and mathematical models for process scheduling problems, Computers and Chemical Engineering, 2011,
 • Sorkin L.R. Modern management technologies in the oil and gas complex / L.R. Sorkin: Study Guide. - M.: MIPT, 2003
 • Fundamentals of quality control and improvement Fourth Edition Amitava Mitra Auburn University College of Business Auburn, Alabama (2016)
 • E.I. Zorya, A.G. Godnev, A.E. Nikulin. A practical guide to receiving petroleum products from suppliers in terms of quantity and quality. 2006.
 • Godnev A.G., Zorya E.I., Nesgovorov D.A., Davydov N.V. Commercial accounting of commodity flows of oil products by automated systems. 2008.