Published June 4, 2024 | Version v1
Journal article Open

TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI

  • 1. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali(PhD),dotsent

Description

Maqolada tasvir gistogrammalarining tahlili va statistik ma'lumotlarini o'rganib chiqilgan. Unda gistogrammalarni vizual formatda tasvir statistikasini izohlashda qanday foydalanilishi va ularning turli muammolarni aniqlashdagi roliga to'xtalib o'tilgan. Gistogrammalar zamonaviy raqamli qurilmalar tomonidan real vaqt rejimida sifatsiz tasvirlarni olishdan saqlanish uchun muhimdir. Tasvirga olish jarayonida xatolarni aniqlash orqali tasvir sifatini yaxshilashga yordam beradi va keyinchalik tasvirni qayta ishlash uchun qo'llaniladi

Files

23_403-143-145-Abduraxmonov.pdf

Files (945.5 kB)

Name Size Download all
md5:a6c349cb83999a71c187951267ec5f3a
945.5 kB Preview Download

Additional details

References

  • H. Abdul-Rahman and N. Chernov. Fast and numerically stable circle fit. Journal of Mathematical Imaging and Vision 49, 289–295 (2014).
  • M. Ahmed and R. Ward. A rotation invariant rule-based thinning algorithm for character recognition. IEEE Transactions on PatternAnalysis and Machine Intelligence 24(12), 1672–1678 (2002).
  • N. Ahmed. How I came up with the Discrete Cosine Transform.Digital Signal Processing 1, 4–5 (1991).
  • S. J. Ahn. "Least Squares Orthogonal Distance Fitting of Curves and Surfaces in Space", vol. 3151 of "Lecture Notes in Computer Science". Springer (2004).
  • Al-Sharadqah and N. Chernov. Error analysis for circle fitting algorithms. Electronic Journal of Statistics 3, 886–911 (2009).
  • L. Alvarez, P.-L. Lions, and J.-M. Morel. Image selective smoothing and edge detection by nonlinear diffusion (II). SIAM Journal on Numerical Analysis 29(3), 845–866 (1992).