Published June 4, 2024 | Version v1
Journal article Open

OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH

  • 1. Muhammad al – Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali, "Telekommunikatsiya inginiringi" kafedrasi kata o'qituvchisi
  • 2. Muhammad al – Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali, 621-21 guruh talabasi

Description

Ushbu maqola optik tolali aloqa tarmoqlarida optik signal yo'qotish ehtimolini kamaytirish va xavfsizligini ta'minlash usullarini taqdim etadi. Hozirgi vaqtda signalni yo'qotmasdan optik tolalar orqali ma'lumotlarni uzatish muhim omil hisoblanadi. Maqolada optik signallarning yo'qolishining oldini olish usullari va optik ma'lumotlarni uzatish tizimida yo'qotish ehtimolini kamaytirish usullarini tahlil qilindi. Shuningdek, optik ma'lumotlarni uzatish tizimining ishonchliligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rganildi va tegishli xulosalar chiqarildi

Files

20_371-129-131-Xalilov.pdf

Files (869.4 kB)

Name Size Download all
md5:267b1917d1d3a274a83828c0e4441651
869.4 kB Preview Download

Additional details

References

  • Скляров О.К. Современные волоконно-оптические системы передачи. Аппаратура и элементы. – М.: Солон-Р, 2001. – 237 с.
  • Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. – М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 1998. – 267 с.