Published June 4, 2024 | Version v1
Journal article Open

IJTIMOIY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI

  • 1. Muhammad al-Xorazmiy nomidagiToshkent axborot texnologiyalari universiteti, katta oʼqituvchi
  • 2. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali, PhD
  • 3. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali, stajyor o'qituvchi

Description

Ishda strukturalanmagan matnli ma'lumotlarni tahlil qilish, tasniflashda ma'lumotlarni intellektual tahlillash model va algoritmlarini ishlab chiqish masalasi qaralgan. Tadqiqot natijasida ishlab chiqilgan model va algoritmlar ma'lumotlarni intellektual tahlili tizimlari tarkibida tabiiy til matnini tahlillash uchun tasniflash mexanizmini tashkil etish vositalari sifatida joriylashtiriladi. Ishlab chiqilgan usul va modellar yordamida ijtimoiy tarmoq yozishmalarini tasniflash, uning hissiy aloqadorligini aniqlash hamda baholash masalalarini yechishda qo'llaniladi

Files

19_421-124-128-Turakulov.pdf

Files (841.5 kB)

Name Size Download all
md5:9ae266b0fb0a4a9945f1dc53ac9df0bd
841.5 kB Preview Download

Additional details

References

  • Большакова Е., Лукашевич Н., Нокель М. Извлечение однословных терминов из текстовых коллекций на основе методов машинного обучения // Информационные технологии. -2013. - С. 31-37
  • J.Cuzzola, J.Jovanović, E.Bagheri, and D.Gašević, "Automated classification and localization of daily deal content from the Web," Applied Soft Computing, vol. 31, pp. 241–256, 2015.
  • O.J.Babomuradov., O.X.Turakulov "Matnni intellektual tahlillash yondashuvlari", O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi O'zbekiston respulikasi aloqa, axborotlashtirish va telekomunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi Informatika va energetika muammolari O'zbekiston jurnali 4 son 2016 y., 68-72 b.
  • Babomuradov O.J., Qo'ylieva F.A., Turakulov O.X. "Clustering approaches to text documents" The scientific journal vehichles and roads, 2022 №1
  • Научний журнал транспортных средств и дорог, 2022 №12. Cтр.109-114.
  • O.J.Babomuradov., O.X.Turakulov, Sh.Karaxanova "Approach to Textual Data Analysis" Central Asian Journal Of Theoretical And Applied Sciences Volume: 04 Issue: 10 | Oct 2023 ISSN: 2660-5317 https://cajotas.centralasianstudies.org 170-180 b.