Published June 4, 2024 | Version v1
Journal article Open

INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI

 • 1. Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Qoraqalpogʻiston qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo kafedrasi mudiri, Nukus, Oʻzbekiston
 • 2. Qoraqalpogʻiston qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo kafedrasi assistenti, Nukus, Oʻzbekiston

Description

Ushbu maqolada informativ belgilar fazosida timsollarni tanib olishda muhim boʻlgan ayrim masalalarning nazariyasi va ularni amalda yechish yoʻllari bayon etilgan

Files

12_378-83-86-Beglerbekov.pdf

Files (915.9 kB)

Name Size Download all
md5:07f2c50497fe0bc69eb4c299cbcd2b7a
915.9 kB Preview Download

Additional details

References

 • Nishanov A.X., Beglerbekov R.J., Axmedov O.K. Informativ belgilar fazosida timsollarni aniqlashning gibrid algoritmi // TATUning ilmiy-texnika va axborot tahliliy jurnali Toshkent-4(44)/2017, 62-69 b.
 • Kamilov M.M., Nishanov A.X., Beglerbekov R.J., Informativ belgilar fazosida ε – boʻsagʻaviy qiymatni aniqlash algoritmi va qoʻllanilishi // International conference on importance of information technologies in innovative development of real sectors of economy, dedicated to the 1235th anniversary of the birth of Muhammed al – Khwarizmi, Aprel 5-6, 2018 Tashkent, 319-322 б.
 • Nishanov A.X., Akbaraliev B.B. Informativ belgilar majmuasini tanlab olish usuli// Математическое моделирование и вычислительный эксперимент: Tez. dokl. Resp. konf. -Tashkent, 2002, s.128.
 • Nishanov A.X., Akbaraliev B.B., Xusainov N.O. Tasvirlarn aniqlashda belgilarni mablagʻga bogʻliq holda tanlash uchun informativ belgilar fazosini qurish algoritmi // "Informatika va energetika muammolari" Oʻzbekiston jurnali, Toshkent, 1999 yil, 2-son, 10-15 b.
 • Kamilov M., Nishanov A., Beglerbekov R. Modified stages of algorithms for computing estimates in the space of informative features // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (2019) 8(6), рр.714-717.
 • Venkatesh B., Anuradha J. A Review of Feature Selection and Its Methods// Cybernetics and Information Technologies.Volume 19, No 1 Sofia. 2019, pp.3-26.
 • Wang Zhongxin, Sun Gang, Zhang Jing and Zhao Jia. Feature Selection Algorithm Based on Mutual Information and Lasso for Microarray Data// The Open Biotechnology Journal, 2016, 10, pp.278-286.
 • Yamada, M. Jitkrittum, W. Sigal, L. Xing, E. P. Sugiyama, M. High-Dimensional Feature Selection by Feature-Wise Non-Linear Lasso//Neural Computation. 26 (1). 2014. pp.185–207.
 • Yan K., Zhang D. "Feature Selection and Analysis on Correlated Gas Sensor Data with Recursive Feature Elimination", Sensors Actuators, B Chem., Vol. 212, Jun 2015. pp. 353-363.
 • Yishi Zhang Shujuan Li Teng Wang Zigang Zhang. Divergence-based feature selection for separate classes//Neurocomputing. 101 (4). 2013, pp.32–42