Published June 4, 2024 | Version v1
Journal article Open

SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI

  • 1. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi t.f.f.d.(PhD), dotsent

Description

Ushbu maqolada sun'iy intellekt usullari yordamida tasvirdan shaxsning yuz tasviri joylashgan sohasini topishning nazariy va amaliy jihatdan olib borilgan ilmiy tadqiqot hulosalari o'rganilib chiqilgan. Bunda yuz tasviri joylashgan sohani topishning matematik hisoblash algoritmlari asosida shaxsni tanib olish va identifikatsiyalash jarayoniga tayyorlash bosqichlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek ko'rib chiqilgan usul va algoritmlarning samaradorlik ko'rsatkichlari hamda avzalliklari bo'yicha bir necha yechimlar taklif etilgan

Files

8_429-54-60-Nurjanov .pdf

Files (1.0 MB)

Name Size Download all
md5:ba01513996c0417ad44381d8c9d10d94
1.0 MB Preview Download

Additional details

References

  • Fozilov Sh.X., Radjabov S.S., Urinov E.M., Abdullaev Sh.Sh. Rangli tasvirdan yuz soxasini aniqlash algoritmlari //Fargona politexnika instituti ilmiy-texnika jurnali. – Farg'ona, 2018. -Maxsus 1-son. -B.60- 64.
  • Zaynidinov X.N., Nurjanov F.R. Shaxs yuz tasviriga ko'ra parametrlarini identifkatsiyalash usullarini ishlab chiqish.Toshkent -2019. - B. 251-254.
  • Mamatov N.S., Nuritdinov N.D. Sun'iy intellekt usullaridan foydalangan holda tasvirlarga ishlov berish va algoritmlash usullari.// Multidisciplinary Scientific Journal.Volume 1, Ussue 24. ISSN 2181-4147, Toshkent-2023 y.-B.33-41.
  • Круглов В. В., Борисов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. -1- е. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001. - С. 382. -ISBN 5-93517-031-0.
  • Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шувалова // Рипол Классик. – 2013. – С 400.
  • Потапов А.С. Искусственный интеллект и универсальное мышление. СПб.: Политехника, 2012. С. 711.
  • Anthony W. C++ Concurrency in Action: Practical Multithreading. –Manning Publications, 2012. – P. 528