Published May 16, 2024 | Version v1
Journal article Open

MUZEY VA TA'LIM FAOLIYATIDA AXBAROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARASI

Description

Mazkur maqolada, muzey va ta’lim shaklining hamkorlik jihatlari hamda
muzey va ta’lim asoslarida axbarot texnologiyalardan foydalanishning samarali tomonlari
shuningdek, ushbu ta’lim shaklining pedagogik maqsad va vazifalari keng yoritib berilgan.
Kalit so‘zlar: muzey va ta’lim, axbarot texnologiyalari, zamonaviy ta’lim, axbarot-
kommunikatsiya tizimlari, modellashtirish tizimi.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2024-MAY-1-qism-46-49.pdf

Files (362.5 kB)

Name Size Download all
md5:acb4884e0366a22885aed297c2cdbe6d
362.5 kB Preview Download