Published May 13, 2024 | Version v1
Journal article Open

KASBIY TAFAKKUR-ZAMONAVIY O'QITUVCHI KOMPETENTLIGINING TAYANCH NEGIZI

Description

Mazkur maqolada kasbiy tafakkur tushunchasi, uning mohiyati,
zamonaviy o‘qituvchining shaxsiy hamda kasbiy faoliyat tizimida tutgan o‘rni shuningdek,
kasbiy tafakkurni rivojlantirish yo‘llari to‘g‘risida fikrlar bayon etilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2024-MAY-1-qism-14-20.pdf

Files (510.7 kB)

Name Size Download all
md5:e00a64ab9313452d62f3cbb7e6fd77d3
510.7 kB Preview Download