Published May 10, 2024 | Version v1
Journal article Open

GLOBALLASHUV DAVRIDA IJTIMOIYLASHUV JARAYONLARI

Description

Globallashuv faqatgina ijobiy jarayon bo‘lmay, uning salbiy xususiyati 
asosan ekologiya, sogliqni saqlash, demografik, resurslar, axloq, oila, talim-tarbiya, 
ma’naviy dunyoqarash kabilarda namoyon bo’lmoqda.

Files

Konferensiya-2024-MAY-1-qism-49-53.pdf

Files (320.2 kB)

Name Size Download all
md5:d98001721d299774d770767928658ad0
320.2 kB Preview Download