Published May 9, 2024 | Version v1
Journal article Open

Boshlang'ich sinflarda savod o'rgatish davri texnologiyasi

Description

ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda savod o‘rgatishni tashkil etishni 
tizimlashtirish texnologiyasi, unda amal qilinishi lozim bo‘lgan jarayonlar haqida so‘z 
boradi.

Files

Tafakkur Manzili-2024-MAY-1-qism-4-7.pdf

Files (471.9 kB)

Name Size Download all
md5:5e331cd40676689404567db0023810aa
471.9 kB Preview Download