Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published May 5, 2024 | Version v1
Journal article Open

«Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlar: maqsad va vazifalar, samaradorlik va natijalar»

Description

Ushbu maqolada «Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlar: maqsad va 
vazifalar, samaradorlik va natijalar» mavzusida juda muhim va kerakli ma'lumotlar aytib 
o'tilgan,shuningdek unimg maqsad va natijasi bayon etilgan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2024-may-1-qism-4-8.pdf

Files (208.9 kB)

Name Size Download all
md5:09c63602d7e04f62c87396451fe5ae7c
208.9 kB Preview Download