Published May 1, 2024 | Version v1
Journal article Open

ISSIQXONA SHAROITIDA SITRUS EKINLAR NEMATODAFAUNASI VA UNING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Description

Issiqxonalarda o’stiriluvchi limon o’simligi nematodafaunasini
o’rganish hamda fauna tarkibidagi parazit fitonematodalarning bioekologik va biosenotik
xususiyatlarini o’rganish muhum ahamiyatga ega. Limon nematodafaunasida aniqlangan
parazit turlar va ularning bioekologik xususiyatlarining o’rganilishi kelgusida sitrus
o’simliklarining xavfli zararkunandalariga qarshi samarali profilaktik tadbirlar ishlab
chiqilishi uchun asos bo’lishi mumkin.

Files

NINE-2024-yil-APREL_1-qism-133-135.pdf

Files (410.6 kB)

Name Size Download all
md5:b382059a5062ec80a9941a7918d89db2
410.6 kB Preview Download