Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published May 1, 2024 | Version v1
Journal article Open

VOYAGA YETMAGANLAR BILAN ISHLASHDA OILADAGI SHAXSLARARO MUNOSABATLAR VA UNING BOLA SHAXSI SHAKLLANISHIGA TA'SIRI

Description

Voyaga yyetmaganlar deb, Konstitutsiya va boshqa qonunlarda ko‘rsatilgan fuqarolarning huquq
va majburiyatlarini bajarish uchun belgilangan yoshga to‘lmagan shaxslar nazarda tutiladi. Bu toifadagi
jinoyat ishlarini yuritish qonunning alohida bobida ko‘rsatilgan, chunki ularga nisbatan o‘zga me’yorlar
qo‘llaniladi. Voyaga yetmaganlarning jinoyat ishlarini yuritishda ularning ijtimoiy- ruhiy holatlarini
hisobga olish e’tiborga molikdir.

Files

Konferensiya-2024-APREL-1-qism-43-47.pdf

Files (312.1 kB)

Name Size Download all
md5:10edbb41200e176e22042ca0d3d20b63
312.1 kB Preview Download