Published May 1, 2024 | Version v1
Journal article Open

MILLIY MATBUOTNING ILK YILLARI

Description

maqolada milliy jurnalistikaning paydo boʻlishi va shakllanishi, mustaqillik
davrida oʻzbek jurnalistikasi, jurnalistik faoliyat va uning koʻrinishlari, oʻzbek
jurnalistikasi tasnifi va tarkibi, jurnalistik faoliyatni tashkil qilish haqida fikrlar bayon
etilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2024-APREL-1-qism-97-101.pdf

Files (316.2 kB)

Name Size Download all
md5:1d9e0280f8136fab77a48d69d83bc3ff
316.2 kB Preview Download