Published April 12, 2024 | Version v1
Journal article Open

TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA CHIZISHNING NAZARIY ASOSLARI

Description

Manzara janri ko‘proq rang tasvirda, qisman grafika va haykaltaroshlikda 
qo‘llaniladi. Bu janrda turli davrda turli elat va millat vakllari ijod qilitshgan. Ularning 
asarlarini kuzatar ekanmiz, bir-biridan mazmuni, mohiyati va ranglar uyg‘unligi bilan 
e’tiborni o‘ziga jalb qiladi. Mazkur maqolada, rassomlarning asarlari va manzara 
chizishning nazariy asoslari haqida fikr yuritilgan

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2024-fevral-1-qism-248-252.pdf

Files (987.8 kB)

Name Size Download all
md5:d820c478c15a885d01bafc16dc4e8e6c
987.8 kB Preview Download