Published April 11, 2024 | Version v1
Journal article Open

YANGI TAHRIRDAGI MEHNAT KODEKSINING ASOSIY PRINSIPLARI

Description

Ushbu maqolada mehnat huquqi, bandlik, ish haqi, mehnat sharoitlari, kasaba 
uyushmalari va ishlab chiqarish munosabatlari kabi mavzular bo'yicha turli qonunlar 
jamlanadi. Va shuningdek maqolada Yangi O'zbekistonda mehnat qonunchiligiga oid 
qabul qilingan qarorlar batafsil taqqoslanadi

Files

Tafakkur Manzili-2024-APREL-1-qism-39-43.pdf

Files (297.6 kB)

Name Size Download all
md5:6e10725fa816a42940d74b8d48370000
297.6 kB Preview Download