Published April 11, 2024 | Version v1
Journal article Open

TABIIY YER OSTI SUVLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI HAQIDA

Description

Maqolada yer osti suvlarining tarkibi, minerallashuvi, zaxiralari hamda 
ulardan noto‘g‘ri foydalanishning salbiy ta’siri haqida ma’lumotlar muhokama qilingan. 
Qashqadaryo viloyati suv ta’minoti tizimi va aholining suv bilan ta’minlanganlik darajalari 
ko‘rib chiqilgan. Tabiiy suvlarni muhofaza qilish bo‘yicha chora-tadbirlar majmuasini 
ishlab chiqish va amalga oshirishning uslubiy tamoyili keltirilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2024-APREL-1-qism-32-38.pdf

Files (625.8 kB)

Name Size Download all
md5:647ed4fc8479430f8976bbc77fa3620c
625.8 kB Preview Download