Published March 17, 2024 | Version 2024
Other Open

Prikaz i analiza izmerenih podataka

  • 1. Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
  • 2. Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana

Description

Prezentacija za vežbu u kojoj je prikazan primer projekta u kome je sastavljen protokol, mereni signali i izvršena odgovarajuća analiza signala sa IR senzora. Potom, prezentacija sadrži i podsetnik koji se odnosi na obradu ponovljenih merenja i metode računanja i prikaza merne nesigurnosti, kao i kratak pregled metoda za analizu biosignala. Ova prezentacija predstavlja deo materijala koji se koriste za vežbu na predmetu Kliničko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Notes

Ovaj repozitorijum sadrži i GNU Octave kod.

Files

KLIN2024- Prikaz i analiza izmerenih podataka.pdf

Files (2.5 MB)

Name Size Download all
md5:5bff96f39e8b2abe5f75efd3e5538354
2.5 MB Preview Download
md5:86a8284613e5f7bb100802bbe0882549
3.1 kB Download