Published February 22, 2024 | Version v1
Journal article Open

O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Description

Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligi rivojlantirishda o‘qish savodxonligi darslarining ahamiyati va dars mashg‘ulotlarida foydalaniladigan metodlar haqida fikrlar yuritilgan.

Files

56-60.pdf

Files (437.2 kB)

Name Size Download all
md5:1d3a7424a980de8faf01c71a5ea7e4a3
437.2 kB Preview Download