Published February 13, 2024 | Version v1
Journal article Open

O'SMIRLARDA DEVIANT XULQ-ATVORNI SHAKILLANISHIDA OILANING O'RNI

Description

Ushbu tezisda  voyaga yetmaganlar orasida yuzaga keladigan deviant hulq-atvor, uning ko’rinishlari, qarashlari va bu borada olib borilgan izlanishlari haqida ma’lumotlar berilgan. Oilada shaxslararo munosabatlar, yuzaga keladigan nizolar va ularning bola tarbiyasiga, xulq-atvoriga ta’siri keltirib o’tilgan.

Files

34-36.pdf

Files (406.9 kB)

Name Size Download all
md5:0a2954dfb5eca529259e759fcaf241e7
406.9 kB Preview Download