Published February 13, 2024 | Version v1
Journal article Open

BO'LAJAK O'QITUVCHILAR O'QUVCHILARNI IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH MOHIYATI

Description

Sifatli ta`lim kelajakni yaratishdagi asosiy omildir. O`qtuvchilik kasbini tanlagan har bir odam buni his qilib turishi kerak. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ― ”Tarbiyachi-ustoz bo`lish uchun, boshqalarning aql-idrokini o`stirish, ma`rifiy ziyosidan bahramand etish, haqiqiy fuqaro etib yetishtirish uchun eng avvalo tarbiyachining o`zi aynan shunday yuksak talablarga javob berishi lozim,” - degan edi. Ustoz qanchalik o`z ustida ishlab, zamon bilan hamnafas bo`lsa, o`quvchilarni ilm olishga qiziqtira oladi. O`qtuvchilar har bir o`quvchida ijodkorlik qobiliyatini kashf etib , buni to`g`ri yo`naltira olsa, bu butun bir jamiyat kelajagiga ijobiy ta`sir ko`rsata oladi.

Files

29-33.pdf

Files (487.7 kB)

Name Size Download all
md5:2db319722be464ee5bfcb7aa8ed0a379
487.7 kB Preview Download