Published February 13, 2024 | Version v1
Journal article Open

OILАVIY TАRBIYАNING NOJOʼYА TАʼSIRLАRI OQIBАTIDА OʼSMIRLАRDА XULQ-АTVORNI OGʼISHI

Description

Mazkur tezisda XXI asrda eng ommabob va fojiali darajada o’smir Yoshi va bolalikda olingan tarbiyani notog’ri berilishi va uning nojo’ya ta’sirlari oqibatida bolalarda yosh avlodda xulqi o’gishish ya’ni deviantlik paydo bo’lishi bilan doir tadqiqot olib borildi. Xulosa taklif va maslahatlar berildi.

Files

20-24.pdf

Files (435.8 kB)

Name Size Download all
md5:86fdc711acc4d97ff8b300146e0c4347
435.8 kB Preview Download