There is a newer version of the record available.

Published February 8, 2024 | Version v4
Other Open

Orienteringskartan. Verktyg för att planera och utvärdera arbete med öppen vetenskap.

  • 1. ROR icon Swedish National Data Service

Description

SND är ansvarig för verktyget Orienteringskartan som bygger på Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF:s) Nationella färdplan för öppen vetenskap (2021). 

Med hjälp av Orienteringskartan kan ett lärosäte eller annan forskande organisation 

  • planera, konkretisera, och följa upp arbetet för att uppnå de nationella målen om öppen vetenskap
  • planera för SUHF:s årliga enkät om öppen vetenskap som bygger på färdplanen
  • få exempel på utvecklingsarbete och åtgärder från svenska lärosäten och själv dela erfarenheter med andra.

Syftet med Orienteringskartan är också att ge en samlad bild av hur omställningen till öppen vetenskap utvecklas i Sverige. SUHF och SND ansvarar gemensamt för årliga sammanställningar.

Other

Funded by the Swedish Research Council

Files

Files (559.0 kB)

Name Size Download all
md5:48f3ef47228e6e234ecc181a648ac605
559.0 kB Download

Additional details

Dates

Updated
2023-11-09