Published January 15, 2024 | Version v1
Journal article Open

AHOLI TURMUSH DARAJASINI OSHIRISHDA MEHNAT RESURSLARINI SAMARALI BOSHQARISHNING AHAMIYATI

Description

Ushbu maqolada mehnat resurslari tushunchasi, uning tarkibi, mehnat 
resurslari balansi, mehnat va tadbirkorlik faolligini rag'batlantirish, mehnatga layoqatli har 
bir kishiga o'z mehnati bilan oilasining iqtisodiy farovonligini ta'minlash, omonatlarni 
shakllantirishni va ularni samarali investitsiylash shuningdek, mehnat resurslaridan samarali 
foydalanishga ta’sir etuvchi omillar va uning hududiy taqsimoti to‘g‘risida ma’lumotlar 
keltirilgan.

Files

Magistrlar-OKTABR-1_qism-32-34.pdf

Files (334.8 kB)

Name Size Download all
md5:ff7aa0d2ac7a5bd78d7179d18013c334
334.8 kB Preview Download