Published November 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

UMUMIY O'RTA TA'LIM ONA TILI FANIDAN O'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK VAZIFALARI

Description

Ushbu maqolada 5-sinf ona tili mashg'ulotlari o'quv topshiriqlarining nazariy masalalari xususida to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari, ona tili ta'limida mashq va topshiriq tushunchalarining mazmun va mohiyati va o'quv topshiriqlarini takomillashtirish va amaliyotga tadbiq etish kabi masalalar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirilgan.

Files

59-62.pdf

Files (267.9 kB)

Name Size Download all
md5:f2146fe4ad26552db412b223b5bdf408
267.9 kB Preview Download