Published November 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

YOSHLARDA LUDOMANIYAGA QARSHI KURASH VA UNING KELIB CHIQISH SABABLARI

Description

Bu maqolada ko'rishimiz mumkinki hozirda yoshlarning texnologiyalar  zamonida kiber olam bilan bog'lanib qolganligi, internet tarmoqlari orqali yoshlarning haqrqanday kiber uyinlarga mukkasidan ketgan darajada bog'lanib qoilishi va ularning kelajak avlaod uchun ta'siri , uni yengib o'tish usullari keltirib o'tilgan.

Files

55-58.pdf

Files (480.4 kB)

Name Size Download all
md5:9c9bba403b24d8a0a53b4aba26da8c3e
480.4 kB Preview Download