Published November 13, 2023 | Version v1
Journal article Open

AYDAR-ARNASOY KO'LINING GIROLOGIK KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH

Description

Maqolada respublikamiz hududidagi eng katta suv omborlaridan biri bo'lgan AydarArnasoy ko'l tizimining gidrologik ko'rsatkichlari o'rganish masalalari keltirilgan. Ushbu suv ombori hududida suvning gidrokimyoviy rejmi barqaror emas. Suv omborining ekologik holatini monitoring qilish, bu atrof-muhitning antropogen o'zgarishlarini muntazamligini, suvning tarkibidagi ingredientlar, ko'lning ma'lum qismida ma'lum ekotoksikantlarning uchrashi va ularning mavsum doirasida o'zgarishlari o'rganildi.

Files

52-54.pdf

Files (272.8 kB)

Name Size Download all
md5:b6b1b0a6db46372c421f6738508ff825
272.8 kB Preview Download