Published November 13, 2023 | Version v1
Journal article Open

YANGI AVLOD DARSLIKLARI VA YANGILIKLAR

Description

Ushbu maqolada boshlangʻich sinf darsliklarining afzallik tomonlari, yangi Alifbe darsligidagi "Tovushlar va harflar" mavzusi boʻyicha yangiliklar haqida fikrlar bayon etilgan va koʻrsatilib, metodik tavsiyalar berib oʻtilgan.

Files

46-51.pdf

Files (422.6 kB)

Name Size Download all
md5:5eec8955a6b425869f673e2970ca9bb1
422.6 kB Preview Download