Published November 9, 2023 | Version v1
Journal article Open

DARSLIKLARDA O'QUVCHILARNING YOZMA NUTQINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN MASHQLARNING TA'LIMIY FUNKSIYALARI

Description

Ushbu maqolada o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar hamda ularning ta'limiy funksiyalari haqida ma'lumot berilgan. O'qituvchi har bir darsga ta'limiy maqsad qo'yish jarayonida maksimal darajada o'quvchining og'zaki  va  yozma nutqi ustida ishlashni ko'zlashi lozim. Ona  tili fanini tilshunoslik  emas,  nutqiy madaniyatni  shakllantiruvchi  o'quv predmeti  sifatida  qabul qilish maqsadga muvofiqdir. Darsliklardagi asosiy e'tiborni o'quvchi kundalik hayotida duch keladigan va yozma nutqda ko'p uchrovchi xatolar yuzasidan nazariy ma'lumotlar berilishiga qaratish haqida muhim masalalar yoritib o'tilgan.

Files

31-39.pdf

Files (625.3 kB)

Name Size Download all
md5:6be1feb5bf759bbde7444e213ef754ab
625.3 kB Preview Download