Published November 9, 2023 | Version v1
Journal article Open

IDEALGA TEGISHLILIK MASALASI

Description

Ushbu maqolada biz idealga tegishlilik masalasini Gryobner bazisi yordamida yechish mumkinligini ko"rsatamiz. Bo"linish algaritimi va Gryobner bazisidan bir vaqtning o"zida foydalanib, idealga tegishlilik masalasini yechishimiz mumkin: Bizga qandaydir ideal va polinom berilgan bo"lsin, bizni qiziqtirayotgan asosiy masala polinom idealga tegishli yoki tegishli emasligini aniqlash. 

Files

17-20.pdf

Files (419.4 kB)

Name Size Download all
md5:dad670cd74862678632717b7b172cba5
419.4 kB Preview Download