Published November 6, 2023 | Version v1
Journal article Open

FIZIKA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Description

Ushbu maqolada fizika fanini zamonaviy o'qitish vositalaridan hamda axborot texnologiyalaridan foydalanib o'qitish jarayonlari va usullari keltirilgan. 

Files

13-16.pdf

Files (306.4 kB)

Name Size Download all
md5:25dcb6cefb83a5de84cb09ee397365b0
306.4 kB Preview Download