Published November 6, 2023 | Version v1
Journal article Open

TALABALARDA ENERGIYA TEJAMKORLIGI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Description

Ushbu maqolada ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish talabalarni zamon talabi darajasida bilim, ko'nikma, malaka hamda kompetensiyaga yega bo'lishi, talabalarning fan doirasida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy yondoshuvlarni o'rni asoslangan. Tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda integrativ yondoshuvning ahamiyati yoritib berilgan. 

Files

9-12.pdf

Files (609.7 kB)

Name Size Download all
md5:1248d7f301afb46a4106164d33da3c85
609.7 kB Preview Download

Additional details

References

  • 1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni , 09.09.2022 yildagi PF-220-son. Energiya tejovchi texnologiyalarni joriy qilish va kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida.
  • 2. S.H.Mirzaraximov. Elektr energiyasi tejamkorligi. Academic Research in Educational Sciences 2023.
  • 3. Botirov A.S. Sanoatda elektr ta'minoti tizimida energiya tejamkorligi texnik muammo va yechimlari. Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 6 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337.
  • 4. Fomicheva A. K. Uryupina L.S. Formirovanie bazovыx predmetnыx kompetensiy obuchayuщixsya. Metodicheskaya razrabotka. -Moskva. 2012.
  • 5. To'raev B.Z. Informatika va axborot texnologiyalari sohasi pedagoglarining umumkasbiy fanlar integratsiyasida kasbiy kompetentligini shakllantirish. Ped. fanl. bo'y. fals. dokt. (PhD). diss. avtoref.-Toshkent. O'zMU, 2018. -B. 27.