Published November 6, 2023 | Version v1
Journal article Open

XOTIRA VA UNING ASOSIY MEXANIZMLARI

Description

Insonning har qanday kechinmasi, hatto xatti-harakatlari uzoq muddat ongda saqlanib, ma'lum bir sharoitda qayta namoyon bo'lish, esda olib qolingan narsa va hodisalarni keyinchalik qo'llash, kabilar haqida so'z yuritiladi. 

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-NOYABR-1-qism-13-17.pdf

Files (527.3 kB)

Name Size Download all
md5:4b5c12a653ddded4fa8d8062fe917678
527.3 kB Preview Download