Published November 5, 2023 | Version v1
Journal article Open

QUYOSH SISTEMASIGA OID MAVZULARNI O'QITISH METODIKASI

Description

Ushbu maqolada quyosh sistemasi va fizikaga oid mavzularni o'qitish metodlari, ta'lim jarayonlari,metodlarning obyektiv va subyektiv jihatlari,aqliy hujum va "6x6" metodi ko'rinishlari keltirilgan.

Files

4-8.pdf

Files (258.1 kB)

Name Size Download all
md5:64b5d7bb0907f666c044afb5bc4a1930
258.1 kB Preview Download