Journal article Open Access

Biostratigraphic correlations between the Dacian and Pannonian Basins from Romania

LUBENESCU, Victoria

The author presents the Sarmatian to Dacian (Paludina beds), evolution of the mollusc faunas (markers), shared alike by the Dacian and Pannonian (eastern part) basins. The mollusc associations from the Congeria beds (Pannonian s. str.) correlate with the Maeotian mollusc assemblages from the Dacian Basin. The Upper Congeria beds, probably starting from the ‘E Zone’ (Papp, 1951), correlate with the Pontian associations in the Dacian Basin. The author suggests that the Pannonian s.str./Pontian boundary should be set out in a lower position compared to the similar Dacian Basin boundary; considering that the Dacian Basin faunas immigrated from the Pannonian s. str. (“E Zone”) basin. Other elements, besides the biostratigraphic ones, also render evident these correlations, indicating the same evolution trend controlled by diastrophism (Attic and Rhodanian tectonic movements) and migration.

Files (5.7 MB)
Name Size
10_LUBENESCU_2016.pdf
md5:7a8453633c346f99d89a4b88fab76ede
5.7 MB Download
 • Andreescu, I., 1975. Limitele şi subdiviziunile Ponţianului. Studii cerc. geol. geof. geogr., Seria Geol. 20/2, 235-246.
 • Andreescu, I.,1984. Paleogeographic significance of Sarmatian Congerias from the Dacian Basin. 75 years, Lab. Paleont. Univ. Bucureşti. Special volume, 219-228.
 • Andreescu,I.,1973. Precizări asupra limitelor etajului Meotian. Studii cerc. geol. geof. geogr., Seria geol. 2/18, 541-558.
 • Andrusov, N., 1897. Iskopaemie i jivuscie Dreisensidae Evrazii. Izbranie /1964, III,17-397.
 • Andrusov, N.,1895. Kurze Bemerkungen über einige Neogenablagerungen Rumäniens. Verh. d. k. k. geol. R. A., 184-197.
 • Bethlen, G., 1933. Raport géologique et paléontologique sur les alentours nord de la montagne de cuivre de Bihar-Szeles. Főldt. Szemle, 1-56.
 • Boda, J.,1959. Das Sarmat in Ungeren und seine Invertebraten Fauna. Annales Instituti Geologici Publici Hungarici, Budapest, 47/3, 569- 862.
 • Ciupag ea, D. T., Paucă, M., Ichim, Tr.,1970. Geologia depresiunii Transilvaniei. Editura Academiei Române. 256 pp.
 • Cornea, C., Lubenescu, V., Munteanu, A., Sârbu, F., Cehlarov, A., 1987. Stratigrafia depozitelor neogen-superioare din zona Berzovia-Socol (Banatul de vest) pe baza datelor din foraje. Dări Seamă Inst. Geol. Geof. 72-73/4, 103-114.
 • Eberzin, A. G. 1951. Solonovatovodnîe Kardiidî Pliotzena. S. S. S. R. Tr. Paleont. Inst. Acad. Nauk. S. S. S. R. XXXI/II, 116 pp.
 • Eberzin, A. G., 1959. Solonovatovodnîe Kardiidî Pliotzena S.S.S.R. tchiasti III. III Prosodacna, Prionopeura, Pachidacna. Akad. Nauk. S. S. S. R., Tr. Paleont. Inst. LXXIV, 196 pp.
 • Eberzin, A. G., 1962. Solonovatovodnîe Kardiidî Pliotzena S. S. S. R. Didacna podrodî Pontalmyra i Crassadacna. Akad. Nauk. S. S. S. R. Trudî Paleont. Inst. XCI, 179 pp.
 • Eberzin, A. G., Motaş, I. C., Macarovici, N., Marinescu, Fl., 1966. Afinitaţi pannonice şi euxinice ale Neogenului superior din Bazinul Dacic. Stud. cerc. geol. geofiz. Geogr., Seria Geologie 11/2, 463-481.
 • Eberzin, A., 1965. Sistèma i filogenija solonovatovodnych Kardiid. Molljuski. Voprosy tcoretiècskoj i prikladnoj malakologii. Moskva- Leningrad.
 • Gillet, S., Marinescu, Fl., 1971. La faune malacologique pontienne de Rădmăneşti (Banat roumain). Memoriile Inst. Geol. României XV, 5-78.
 • Halavats, J., 1887. Paläontoligische Datten zur kenntniss der Fauna des südungarischen s Neogenablagerungen III. Die pontische Fauna von Kustély IV. Die pontische Fauna von Nicolincz. V. Die pontische Fauna von Csukies. Jahr. d. kgl. ung. geol. Anst. III/VIII, 27-45.
 • Halavats, J.1883. Paläontologische Datten zur kenntniss der Fauna der südungarischen Neogen Ablagerungen I. Die Pontische Fauna von Langenfeld. Mitt. Jb. Kgl. Ung. Geol. Anst IV, 163-173.
 • Hanganu, E., Papaianopol, I.,1982. Sur les limites du étage Pontien dans le Bassin Dacique. Analele Stiinţifice ale Universităţii ''Al.I.Cuza''- Iasi, secţia 2b Geologie-Geografie XXVIII, 63-67.
 • Harzhauser, M., Binder, H., 2004. Synopsis of the Late Miocene mollusc fauna of the classical sections Richardhof and Eichkogel in the Viena Basin. Arch. Molluskenkunde 133(1/2), 1-57.
 • Hoernes, R., 1900. Die vorpontische Erosion. Sitzungsber d.k. Acad. d. Wiss. 1 Wien, 109 Bd., Abt. 1, S. 811
 • Hoernes, R.1875. Tertiär Studien VII Valenciennesia Schichten aus den Banat. Jahrb. D. k. k. geol.R.-A. XXV, Wien.
 • Istocescu, D., 1971. Studiul geologic al sectoruui vestic al Bazinului Crişului Alb şi al ramei Munţilor Codru şi Highiş. Studii tehn. econ. Seria J, Stratigrafie 8. 201pp.
 • Istocescu,D.,1970. Stratigrafia depoziteor pliocene din extremitatea vestică a Bazinului Crişul Alb. Dări Seamă Inst. Geol. LVI/4, 113- 129.
 • Jeanrenaud, P.,1963. Contribution à l'étude des couches à faune d'eau douce du Sarmatien de la Plate-forme Moldave. An. şt. Univ. Al. I. Cuza Secţ. II/9, 36-39.
 • Jekelius, E., 1944. Sarmat und Pont von Soceni (Banat). Memoriile Inst. Geol. Rom. 159 pp.
 • Jekelius, E.,1935. Die Parallelisierung der pliozen Ablagerungen Sűdost- Europas. An. Inst.Geol. Rom. 17, 265-307.
 • Jekelius, E.,1943. Das Pliozän und die sarmatische stufe im Mittleren Donaubecken. Anuarul Inst. Geol. Rom. XXII,195-383.
 • Jipa, D., Olariu, C., Marinescu, N., Olteanu, R., Brustur, T., 2007. A Late Neogene marker sequence in the Dacian Basin (Paratethis Realm). Genetic and stratigraphic significance. Geo-Eco-Marina 13,121- 138.
 • Kojumdgieva, E.,1961.Étude paléontoogique du Méotien inférieur de la Bulgarie de nord-ouest. An. Dir. Gen. rech. geol. 11, 139-155.
 • Kojumdgieva, E.,1968. Les représentants du genre Congeria dans le Néàgène de la Bulgarie de nord-ouest et leurs philogénie et paléontologie. Bul. Géol. Inst. Sér. Paléontologie 17,173-208.
 • Lubenescu, V., 1981. Studiul biostratigrafic al Neogenului superior din sud-vestul Transilvaniei. Anuarul Inst. geol. geof. LVIII, 123-202.
 • Lubenescu, V., 1982. Ponţianul de la nord de Caransebeş. Dări Seamă Inst. Geol. Geofiz. LXVI/4, 181-187.
 • Lubenescu, V., Ionescu, St., Cornea, C.,1994. Limite Pannonien/Pontien, contributions fondée sur l'étude quelques forages du secteur de Beiuş-Rieni. The Miocen from the Transylvanian Basin-Romania. 179-185.
 • Lubenescu, V., Lubenescu, D., 2006-2008. Neogenul superior - strate cu paludine din România. St. cerc. Geologie 51-53, 77-88.
 • Lubenescu, V., Marinescu, Fl., Pavnotescu, V.,1974. Comentarii asupra faunei cu congerii din Bessarabianul superior de la Valea Sării (Depresiunea subcarpatică a Moldovei meridionale). Dări Seamă Inst. Geol., Stratigrafie, LX/4, 131-138.
 • Lubenescu, V., Popescu, A.,1984. Une nouvelle espèce de Congeria au Pannonien s.restr. (=Malvensien) de la Dépression de Transylvanie. Dări Seamă Inst. geol. geof. LXIX/3, 25-28.
 • Lubenescu, V., Trifulescu, M.,1995. Consideration on the Neogene formations in the Almaş-Rădeşti-Musteşti-Secaş area (Zarand basin). Romanian Jour. Stratigraphy. 76, 89-90.
 • Lubenescu, V., Ştefănuţ, V.,1986. Le Néogène supérieur de la vallée du Timiş (Banat). Dări Seamă Inst. geol. geofiz. 70-71/3,19-33.
 • Lubenescu,V., Crahma liuc, G., Radu, M., 1967. Observaţii asupra stratigrafiei şi faunei depozitelor pannoniene din Bazinul Silvaniei. Dări Seamă Inst. Geol. LII/3, 63-72.
 • Lubenescu,V.,1995. Congeria (Filicarina) fragila n. sp. intermediary species between Congeria (Filicarina) banatica and Congeria (Filicarina) digitifera. Romanian Jour. Paleontology 76, 101-104.
 • Lupu,D.,1963. Observaţii asupra Pannonianului de la Hălmagiu şi Mermeşti (Bazinul Crişului Alb). Stud. cerc. geol. VIII/3, 403-412.
 • Marinescu, Fl., 1978. Stratigrafia Neogenului superior din sectorul vestic al Bazinului Dacic. Editura Academiei. 155 pp.
 • Marinescu, Fl., Istocescu, D., 1972. Asupra unei faune cu Congeria ornithopsis din Sarmaţianul golfului Borod (vestul Bazinului Pannonic). Dări Seamă Inst. Geol., LVIII/3, 53-67.
 • Marinescu, Fl., Olteanu, R., Ţăranu-Rogge, E., Popescu, A., 1977. Le Pannonien du Banat. Dări Seamă Inst. Geol. Geofiz. LXIII, 65-133.
 • Marinescu, Fl., Olteanu, R.,1975. Considérations sur les associations des mollusques et d'ostracodes du Méotien de la partie occidentale du Bassin Dacique. Dări Seamă Inst. Geol. Geofiz. LXI/4, 113-127.
 • Marinescu, Fl., Papaianopol, I., Munteanu, E., Popescu, A., 1986. Studii în vederea elaborării atlasului paleontologic al R.S.România, Ponţianul II, Mollusca. Arhiva Inst Geol. Geofiz. (unpublished) 138 pp.
 • Marinescu, Fl., Papaianopol, I., Popescu, A., Olteanu, R., Ticleanu, N., 1984. Atlasul paleontoogic al României. Fascicolul 1, Arhiva Inst. Geol. Geofiz. (unpublished) 145 pp.
 • Marinescu, Fl.,1992. Filicarina, nouveau sous-genre de Congeria (Bivalvia, famille Dreissenidae). Romanian Jour. Paleontology 75, 11-12.
 • Marinescu,Fl.,1969.,Precizări stratigrafice privind Sarmaţianul şi Meoţianul din Nordul Olteniei. Dări Seamă Inst. Geol. Geofiz. LIV/3,153-161.
 • Marten ter Borgh, Lazăr, I., Stoica, M., Knezĕvić, S., Matenco, L., Krigsma n, W., Rundić, L., Cloetingh, S., 2013. The isolation of the Pannonian basin (Central Paratethis. New constraint from magnetostratigraphy and biostratigraphy. Global and Planetary Change 103, 99-118.
 • Motaş, I. C., Papaianopol, I., 1977. Les associations de mollusques index dans le Néogène supérieur du Bassin Dacique. Rev. Roum. Géol. Géoph. Géogr. 21, 79-91.
 • Olteanu, R., 2003. A fi sau a nu fi sau dilema Pannonianului. Studii cerc. geol. 48, 99-120.
 • Olteanu, R.,1971. Studiul ostracodelor din depozitele pannoniene superioare (zona E) de la Groşi (Banat). Dări Seamă Inst. Geol. LVII, 85-101.
 • Olteanu, R.,1989. The ''Câmpia Moment'' (Late Miocene Romania) and the Pannonian/Pontian boundary, defined by Ostracods. Jour. Micropaleont. 8/2, 239-247.
 • Olteanu,R.,1979. Signification biostratigraphique des Ostracodes Méotiens et Pontiens du Bassin Dacique. Rev. Roum. Géol. Géophys. Géogr. 24, 229-236.
 • Olteanu,R.,1999. The Loxoconca genus (Ostracoda, Crustacea) within Paratethis areas. Memoriile Inst. Geol. României 37, 17-90.
 • Pană, I.,1962. Contribuţii la cunoaşterea moluştelor de talie mică din depozitele pliocene. Annal. Univ. Bucureşti, Seria geol. geogr. XI, 20-34.
 • Pană, I.,1969 .,Congerii din grupa mytiliforme întâlnite în depozitele meoţiene de la curbura estică a Carpaţilor. Bul. soc. şt. geol.din R. S. România XI, 327-335.
 • Pană, I.,1972. Rolul biostratigrafic al congeriilor în depozitele pliocene din Bazinul Dacic. Dări Seamă Inst. Geol., Stratigr., LVIII/4, 223- 233.
 • Papaianopol, I., 1976. Faciesurile şi limitele Portaferrianului din zona cutelor diapire externe dintre valea Cricovul sărat şi valea Unghiului (Judeţul Prahova). Dări Seamă Inst. Geol. LXII/4, 245-263.
 • Papaianopol, I., Grigoraş, M., Popescu, A., Olteanu, R., Rogge, E., Iva, M., Costea, C., Pâslaru, T., Munteanu E., 1987. L'étude du Néogène Supérieur de la partie orientale de la Plate-Forme Moesienne (secteur d'entre la vallée du Neajlov et le Danube) à considération sur le complexe houiller. Dări de seamă. Institutul de Geologie şi Geofizică. Bucureşti. 72-73 (4) : 209 - 260
 • Papaianopol, I., Popescu, A., Olteanu, R., Ţicleanu, N., Roma n, Şt., Hanganu, E., Pană, I. Saga tovici, A., Todiriţă, V., 1984. Atlasul paleontologic al României (Pannonian s. str.= Malvensian. Arhiva Inst. Geol. (unpublished) 145 p.
 • Papaianopol, I., Popescu, A., Saga tovici, Al.,1985. Studii în vederea atlasului paleontologic din România. Ponţianul I. Macrofauna. Arhiva Inst. Geol. Geofiz. (unpublished) 101 pp.
 • Papp , A., 1951. Das Pannon des Wiener Beckens. Mitt. Geol. Gesel. 133-223.
 • Paucă, M.,1935a. Le bassin néogène de Beiuş. Anuarul Inst.geol. XVII, 133-223.
 • Paucă, M.,1935b. Die vorpontische Erosion am Ostrand der pannonischen Senke. Bul. Soc. Rom. Geol. II, 49-55.
 • Sagatovici, A.,1968. Studiul geologic al părţii de vest şi centrale a bazinului Oaş. Stud. tehn.şi econ. Stratigrafie, Seria J/5, 8-146.
 • Stevanovič, P. M.,1951. Pontische Stufe inb engeren Sinne-Obere Congerienschichten Serbiens und der angrenzenden Gebiete. Serb. Akad. Wiss. Sonderausg. 187pp.
 • Stoica, M., Lazăr, I., Krigsma n, W., Vasiliev, I., Jipa, D., Floroiu, A. 2012. Paleoenvironmental evolution of the East Carpathian foredeep during the late Miocene-early Pliocene (Dacian Basin; Romania). Global and Planetary Change 103, 135-148.
 • Stoica, M., Lazăr, I., Vasiliev, I., Krijgsma n, W., 2007. Mollusk assemblages of the Topolog-Argeş area (southern Carpathian foredeep, Romania). Geobios 40, 391-405.
 • Vancea, A. (1960). Neogenul: din Bazinul Transilvaniei. A.R.S. România (Ed.). Editura Academiei Republicii Populare Romîne.
3
2
views
downloads
All versions This version
Views 33
Downloads 22
Data volume 11.4 MB11.4 MB
Unique views 33
Unique downloads 22

Share

Cite as